Isaszegi napelempark

Isaszegi napelempark

Múlt hét csütörtökön rendkívüli összevont nyílt bizottsági ülést és rendkívüli nyílt képviselő-testületi ülést tartottak a Városházán. A sok napirendi pont közül egyet emelek ki, amely a 0203/4 hsz. önkormányzati ingatlan napelem parkként történő hasznosításával foglalkozott. Számomra is jó hír, hogy Isaszegen is prioritást élvez a napenergia, viszont sem a bizottsági ülésen, sem a képviselő-testületi ülésen elhangzottak nem győztek meg arról, hogy a 4 hektár 8201 m2 (48201 m2) nagyságú, ESE mögötti, jelenleg szántó besorolású földterület (Ks-1 különleges építési övezet) 35 évre tervezett bérbeadása évi 2 millió Forintért összességében előnyös lenne Isaszegnek.
Való igaz, hogy a kiírandó pályázatban szerepel majd, hogy a nyertes pályázónak körbe kell kerítenie a területet és meg kell teremtenie a biztonságos üzemelés feltételeit, amitől az ott lévő szemétkupacok felszámolása várható, viszont az alábbi problémákat látom felmerülni a tervezett beruházás kapcsán:
📌 Nincs kizárva, hogy a bekerített területen kívül folytatódna az illegális szemétlerakás.
📌 A napelempark nem jelent olcsóbb villamosenergiát sem az isaszegi közintézményeknek, sem az isaszegi háztartásoknak.
📌 Az évi 2 millió Ft bérleti díj a több mint 4 hektáros olyan földterületért, amely a belterülettel határos, csekélynek tűnik.
📌 A tervezett 35 évre szóló bérbeadás rendkívül hosszú idő.
📌 Ha a 35 év alatt becsődölne a pályázaton nyertes cég, és jogutód nélkül megszűnne, vajon mi lenne a területre telepített napelemek sorsa? Az önkormányzatnak kellene saját költségén elszállíttatni a veszélyes hulladékot?
📌 A napelempark által a hálózatba termelt nagyobb mennyiségű áram vajon nem okoz-e olyan problémát, hogy a napelemmel rendelkező isaszegiek számára korlátozódik majd az áram visszatáplálási lehetősége az isaszegi hálózatba?
Az előterjesztés itt olvasható:
https://isaszeg.asp.lgov.hu/sites/isaszeg/files/imce/2023-06/88-2023.vi_.22._napelem_park.pdf
A pályázati kiírásban lesznek apróbb módosítások a képviselő-testület döntése alapján. Természetesen nem zárom ki annak lehetőségét, hogy tévedek, de jelenleg úgy látom, az érintett terület ennél többet érdemelne. Ha pedig a jövőben napelempark épülne valahol Isaszeg külterületén, olyan kondíciókkal lenne érdemes megvalósítani, hogy a jelenlegi tervezett projektnél többet profitáljon belőle a város.

Fotó (napelem): https://telex.hu/kulfold/2023/02/14/napelemparkkal-biztositja-energiaellatasat-az-erdelyi-brasso